Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tại Huyện Đan Phượng Hà Nội

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Đan Phượng.

  • VietinBank Huyện Đan Phượng
  • PGD số 01

    Số 25 Tây Sơn, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội