Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tại Huyện Lý Nhân Hà Nam

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Lý Nhân.

  • VietinBank Huyện Lý Nhân
  • PGD Lý Nhân

    Trung tâm thương Mại Tiến Lộc, Thị trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Hà Nam