Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tại Huyện Bắc Quang Hà Giang

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Bắc Quang.

  • VietinBank Huyện Bắc Quang
  • PGD Bắc Quang

    Số nhà 04, Tổ 04 Thị Trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Hà Giang