Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tại Huyện Điện Biên Điện Biên

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Điện Biên.

  • VietinBank Huyện Điện Biên
  • PGD Bản Phủ

    Kiot số 58, chợ Trung tâm, đội 22, xã Noong Hẹt, Huyện Điện Biên, Điện Biên