Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tại Quận Sơn Trà Đà Nẵng

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Sơn Trà.

  • VietinBank Quận Sơn Trà
  • PGD Sơn Trà

    486 Ngô Quyền, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng