Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tại Thị Xã Phước Long Bình Phước

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Phước Long.

  • VietinBank Thị Xã Phước Long
  • PGD Phước Bình

    ĐT 741, KP2, Phường Long Phước, Thị xã Phước Long, Bình Phước