Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tại Thị Xã Đồng Xoài Bình Phước

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Đồng Xoài.

  • VietinBank Thị Xã Đồng Xoài
  • CN Bình Phước

    Số 622 Quốc lộ 14, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước