Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tại Huyện Bù Gia Mập Bình Phước

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Bù Gia Mập.

  • VietinBank Huyện Bù Gia Mập
  • PGD Phú Riềng

    ĐT 741, Xã Phú Riềng, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước