Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tại Huyện Bù Đăng Bình Phước

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Bù Đăng.

  • VietinBank Huyện Bù Đăng
  • PGD Bù Đăng

    QL 14, Thị trấn Đức Phong, Huyện Bù Đăng, Bình Phước