Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tại Huyện Mỏ Cày Bắc Bến Tre

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Mỏ Cày Bắc.

  • VietinBank Huyện Mỏ Cày Bắc
  • PGD Mỏ Cày Bắc

    Ấp Phước Hậu, xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre