Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tại Huyện Thuận Thành Bắc Ninh

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Thuận Thành.

  • VietinBank Huyện Thuận Thành
  • PGD Thuận Thành

    Thị trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh