Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tại Huyện Lương Tài Bắc Ninh

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Lương Tài.

  • VietinBank Huyện Lương Tài
  • PGD Lương Tài

    Thị trấn Thứa, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh