Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tại Huyện Phước Long Bạc Liêu

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Phước Long.

  • VietinBank Huyện Phước Long
  • PGD Phước Long

    Ấp Long Thành, TT. Phước Long, Huyện Phước Long, Bạc Liêu