Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tại Huyện Hòa Bình Bạc Liêu

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Hòa Bình.

  • VietinBank Huyện Hòa Bình
  • PGD Hòa Bình

    7 - TT. Hòa Bình, Huyện Hòa Bình, Bạc Liêu