Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tại Huyện Giá Rai Bạc Liêu

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Giá Rai.

  • VietinBank Huyện Giá Rai
  • PGD Hộ Phòng

    Số 57B, quốc lộ 1A, TT Hộ Phòng, Huyện Giá Rai, Bạc Liêu