Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tại Huyện Lạng Giang Bắc Giang

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Lạng Giang.

  • VietinBank Huyện Lạng Giang
  • PGD Lạng Giang

    Số 33 đường Cần Trạm, Thị Trấn Vôi, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang