Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tại Huyện Hiệp Hoà Bắc Giang

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Hiệp Hoà.

  • VietinBank Huyện Hiệp Hoà
  • PGD Hiệp Hòa

    Số 213 - Khu 5. Thị trấn Thắng, Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang