Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tại Huyện Xuyên Mộc Bà Rịa Vũng Tàu

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Xuyên Mộc.

  • VietinBank Huyện Xuyên Mộc
  • PGD Xuyên Mộc

    292, khu phố Thạnh Sơn, Thị trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu