Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tại Huyện Long Điền Bà Rịa Vũng Tàu

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Long Điền.

  • VietinBank Huyện Long Điền
  • PGD Phước Tỉnh

    I 19, tổ 6, ấp Tân Lập, Phước Tỉnh, Huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu