Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tại Thành Phố Châu Đốc An Giang

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Châu Đốc.

  • VietinBank Thành Phố Châu Đốc
  • CN Châu Đốc

    Số 10 Nguyễn Văn Thoại, phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc, An Giang