Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tại Huyện Thoại Sơn An Giang

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Thoại Sơn.

  • VietinBank Huyện Thoại Sơn
  • PGD Thoại Sơn

    30, 32, 34, 36-38 Lê Hồng Phong, Núi Sập, huyện Thoại Sơn, An Giang

  • VietinBank Huyện Thoại Sơn
  • PGD Phú Hòa

    100A/5 ấp Phú Hữu, TT. Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, An Giang