Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tại Huyện Chợ Mới An Giang

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Chợ Mới.

  • VietinBank Huyện Chợ Mới
  • PGD Chợ Mới

    27 Trần Hưng Đạo nối dài, TT. Chợ Mới, huyện Chợ Mới, An Giang