Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tại Huyện Châu Thành An Giang

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Châu Thành.

  • VietinBank Huyện Châu Thành
  • PGD Châu Thành

    559A, Quốc ộ 91, tổ 27, Hòa Phú 3, An Châu, huyện Châu Thành, An Giang