PGD Hương Trà

  • Địa chỉ: Số 103 Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Tứ Hạ, Thị Xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế
  • Số điện thoại: +84543768878
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Hương Trà