PGD Cầu Hai

  • Địa chỉ: Khu vực 3, TT. Phú Lộc, Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế
  • Số điện thoại: +84543676766
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Cầu Hai