Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tại Thanh Hóa

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) có tổng cộng 6 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 27 quận huyện của Thanh Hóa. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Hoằng Hóa 1 địa điểm, Huyện Yên Định 1 địa điểm, Thành Phố Thanh Hóa 4 địa điểm,...

  • Thành Phố Thanh Hóa
  • PGD Tĩnh Gia

   03 Tiểu Khu 6, Thị trấn Tĩnh Gia, TP. Thanh Hóa, Thanh Hoá

  • Huyện Hoằng Hóa
  • PGD Hoằng Hóa

   Số 15 Tiểu khu Vinh Sơn, Thị trấn Bút Sơn, Hoằng Hoá, Thanh Hoá

  • Huyện Yên Định
  • PGD Yên Định

   Thị trấn Quán Lào, Huyện Yên Định, Thanh Hoá

  • Thành Phố Thanh Hóa
  • PGD số 04

   158 đường Triệu Quốc Đạt, Phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa, Thanh Hoá

  • Thành Phố Thanh Hóa
  • PGD Trường Thi

   Số 114 đường Trường Thi, Phường Trường thi, TP. Thanh Hóa, Thanh Hoá

  • Thành Phố Thanh Hóa
  • PGD Lê Hoàn

   231 Lê Hoàn, Phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa, Thanh Hoá

 • Xem tiếp...

Chi nhánh VietinBank tại quận/huyện của Thanh Hóa