PGD Núi Voi

  • Địa chỉ: Tổ 21 Thị trấn Chùa Hang, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên
  • Số điện thoại: +842803820381
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Núi Voi