PGD KCN Sông Công

  • Địa chỉ: Xóm Giếng, xã Hồng Tiến, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên
  • Số điện thoại: +842803662678
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD KCN Sông Công


Các chi nhánh VietinBank Huyện Phổ Yên