PGD Ba Hàng

  • Địa chỉ: Số 426, TDP2, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên
  • Số điện thoại: +842803864520
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Ba Hàng


Các chi nhánh VietinBank Huyện Phổ Yên