PGD Kiến Xương

  • Địa chỉ: Khu Cộng Hòa, Thị trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Thái Bình
  • Số điện thoại: +84363511919
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Kiến Xương