CN Hậu Giang

  • Địa chỉ: Số 61 - 63 - 65 Lý Tự Trọng, Phường 3, Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang
  • Số điện thoại: +847113876579
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến CN Hậu Giang