PGD Phú Thịnh

  • Địa chỉ: Phố Sủi, đường Ỷ Lan, xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội
  • Số điện thoại: +84436789384
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Phú Thịnh


Các chi nhánh VietinBank Huyện Gia Lâm