PGD Phố Nỷ

  • Địa chỉ: Số nhà 11, Phố Nỷ, xã Trung Giã, Huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội
  • Số điện thoại: +84435965381
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Phố Nỷ


Các chi nhánh VietinBank Huyện Sóc Sơn