CN Quang Minh

  • Địa chỉ: Lô 9A KCN Quang Minh TT Quang Minh, Huyện Mê Linh, TP. Hà Nội
  • Số điện thoại: +84438134880
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến CN Quang Minh


Các chi nhánh VietinBank Huyện Mê Linh