CN Hai Bà Trưng

  • Địa chỉ: 285 Trần Khát Chân, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
  • Số điện thoại: +84439718226
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến CN Hai Bà Trưng


Các chi nhánh VietinBank Quận Hai Bà Trưng