CN Bắc Hà Nội

  • Địa chỉ: Số 441 Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, TP. Hà Nội
  • Số điện thoại: +84438753169
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến CN Bắc Hà Nội


Các chi nhánh VietinBank Quận Long Biên