PGD Phủ Lý

  • Địa chỉ: 135 Nguyễn Văn Trỗi, TP. Phủ Lý, Hà Nam
  • Số điện thoại: +843513852124
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Phủ Lý


Các chi nhánh VietinBank Thành Phố Phủ Lý