PGD Bản Phủ

  • Địa chỉ: Kiot số 58, chợ Trung tâm, đội 22, xã Noong Hẹt, Huyện Điện Biên, Điện Biên
  • Số điện thoại: +842303823536
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Bản Phủ