CN Điện Biên

  • Địa chỉ: Số 14 Trần Đăng Ninh, TP. Điện Biên Phủ, Điện Biên
  • Số điện thoại: +842303737578
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến CN Điện Biên


Các chi nhánh VietinBank Thành Phố Điện Biên