CN Đăk Nông

  • Địa chỉ: 78 Trương Định, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông
  • Số điện thoại: +845013548680
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến CN Đăk Nông