PGD Ba Tri

  • Địa chỉ: Số 01 Trần Hưng Đạo, KP1, Thị trấn Ba Tri, Huyện Ba Tri, Bến Tre
  • Số điện thoại: +84753859525
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Ba Tri