PGD Thị trấn Lim

  • Địa chỉ: Số 02/4A, đường Khẩu Nam, Thị trấn Lim, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh
  • Số điện thoại: +842413711268
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Thị trấn Lim


Các chi nhánh VietinBank Huyện Tiên Du