PGD Thị Cầu

  • Địa chỉ: Số 1 Hoàng Quốc Việt - P Thị Cầu, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh
  • Số điện thoại: +842413820723
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Thị Cầu


Các chi nhánh VietinBank Thành Phố Bắc Ninh