PGD KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh

  • Địa chỉ: Phố Và, phường Hạp Lĩnh, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh
  • Số điện thoại: +842413720444
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh


Các chi nhánh VietinBank Thành Phố Bắc Ninh