Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam tại Bắc Kạn

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 8 quận huyện của Bắc Kạn. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Ba Bể 1 địa điểm, Thị Xã Bắc Kạn 1 địa điểm,...

  • Thị Xã Bắc Kạn
  • CN Bắc Kạn

   Số 15, đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn, Bắc Kạn

  • Huyện Ba Bể
  • PGD Ba Bể

   Tiểu khu 6, thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

 • Xem tiếp...

Chi nhánh VietinBank tại quận/huyện của Bắc Kạn