Mạng lưới ATM Ngân Hàng Công Thương Việt Nam Tiền Giang

Điểm đặt máy ATM VietinBank Tiền Giang

Huyện Cai Lậy 3 địa điểm
Huyện Cái Bè 2 địa điểm
Huyện Châu Thành 2 địa điểm
Huyện Chợ Gạo 1 địa điểm
Huyện Gò Công Tây 1 địa điểm
Thành Phố Mỹ Tho 10 địa điểm
Thị Xã Gò Công 1 địa điểm