Mạng lưới ATM Ngân Hàng Công Thương Việt Nam Thừa Thiên Huế

Điểm đặt máy ATM VietinBank Thừa Thiên Huế

Huyện Phong Điền 1 địa điểm
Huyện Phú Lộc 2 địa điểm
Thị Xã Hương Thủy 3 địa điểm
Thị Xã Hương Trà 1 địa điểm
Thành Phố Huế 21 địa điểm