Mạng lưới ATM Ngân Hàng Công Thương Việt Nam Thái Nguyên

Điểm đặt máy ATM VietinBank Thái Nguyên

Huyện Phổ Yên 6 địa điểm
Huyện Phú Lương 1 địa điểm
Huyện Đại Từ 1 địa điểm
Huyện Đồng Hỷ 1 địa điểm
Thành Phố Thái Nguyên 20 địa điểm
Thị Xã Sông Công 5 địa điểm