Mạng lưới ATM Ngân Hàng Công Thương Việt Nam Thái Bình

Điểm đặt máy ATM VietinBank Thái Bình

Huyện Tiền Hải 1 địa điểm
Huyện Hưng Hà 1 địa điểm
Huyện Kiến Xương 1 địa điểm
Huyện Quỳnh Phụ 1 địa điểm
Huyện Thái Thụy 1 địa điểm
Huyện Vũ Thư 2 địa điểm
Huyện Đông Hưng 1 địa điểm
Thành Phố Thái Bình 6 địa điểm