Mạng lưới ATM Ngân Hàng Công Thương Việt Nam Tây Ninh

Điểm đặt máy ATM VietinBank Tây Ninh

Huyện Châu Thành 1 địa điểm
Huyện Dương Minh Châu 2 địa điểm
Huyện Gò Dầu 2 địa điểm
Huyện Hòa Thành 2 địa điểm
Huyện Tân Biên 1 địa điểm
Huyện Tân Châu 2 địa điểm
Huyện Trảng Bàng 6 địa điểm
Thành Phố Tây Ninh 6 địa điểm